w

Są decyzje rządu dotyczące strajku osób niepełnosprawnych.

grynold, Getty Images

Od 6 marca w Sejmie trwał protest opiekunów osób niepełnosprawnych. Powodem protestu była zmiana wysokości renty socjalnej. Osoby niepełnosprawne walczyły również o umożliwienie im podejmowania pracy zarobkowej. Co udało się osiągnąć?

Protest okazał się korzystny dla osób niepełnosprawnych. Sejm przyjął trzy poziomy wsparcia, które w w przypadku pozytywnego uchwalenia wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Pomoc ma być dostosowana do stopnia w jakim dana osoba uzależniona jest od swojego opiekuna.

Sponsorowane

Wniosek o podwyżkę renty socjalnej.

Dodatkową kwestią o którą wnioskowali opiekunowie było podniesienie renty do poziomu najniższego wynagrodzenia, czyli 3490 zł brutto. Od nowego roku wysokość renty socjalnej to 1588,44 zł brutto i jest to stanowczo za niska kwota wobec wydatków ponoszonych na leki, rehabilitację i kosztowne wizyty u specjalistów.

Sponsorowane

Pomoc osobom niepełnosprawnym będzie wielokierunkowa.

Paweł Wdówik poinformował, że pomoc będzie oparta na kilku filarach. Pierwszy z nich nie będzie obwarowany żadnymi szczególnymi warunkami i będzie należał się osobie niepełnosprawnej niezależnie od stopnia niepełnosprawności i wysokości dochodu. Będzie się należał osobom, który mają ustalony poziom potrzeby wsparcia oparty na międzynarodowej klasyfikacji ICF. Dana osoba będzie miała przydzielane punkty od 0 do 100.W ramach tego filaru są możliwe trzy opcje:

  • 1 poziom będzie równy dwukrotności renty socjalnej
  • 2 poziom będzie równy rencie socjalnej
  • 3 poziom będzie równy 50% renty socjalnej

Zmiany przewidziane są od 1 lipca 2024 r.

Sponsorowane

Pierwsze świadczenia, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. zostaną przydzielone osobom, które w skali ICF otrzymają 90 do 100 punktów. Pakietem ochronnym zostaną również objęci opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy będą mieli płacone składki, jeśli nie będą mogli pracować. Będą mogli również korzystać z zasiłku dla bezrobotnych lub przejść na świadczenie przedemerytalne.

Osoby, które nie przejdą na świadczenie wspierające będą mogły w ramach świadczenia pielęgnacyjnego podjąć dodatkową pracę zarobkową w której roczne zarobki nie przekroczą 20 tys. złotych.

Zobacz również:

Sponsorowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

      Sponsorowane