w , ,

Pracujesz nadgodziny? Sprawdź czy nie jest ich zbyt dużo?

South_agency, Getty Images Signature

Pracodawcy bardzo często naginają zasady prawa pracy. Jednym z takich przypadków jest przydzielanie pracownikowi nadprogramowej liczby nadgodzin. Nadgodziny są dopuszczalne, ale w określonej ilości. Za złamanie przepisów pracodawcy grożą kary. Sprawdź czy nie pracujesz zbyt długo?

Czym są nadgodziny. Kodeks pracy w art.151 podaje taką definicję: ” Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy…”

Sponsorowane

Piąty rozdział Kodeksu pracy informuje nas o sytuacjach kiedy może pracować nadgodziny i w jakiej ilości. Jak czytamy w jego treści praca w nadgodzinach jest możliwa tylko w dwóch wypadkach. Pierwszym są akcje ratownicze w celu ochrony życia i zdrowia lub usunięcia awarii. Drugim przykładem są szczególne potrzeby pracodawcy, tutaj istnieje jednak pewne ograniczenie. Godzin tych może być maksymalnie 150 w trakcie roku.

Szczególne potrzeby pracodawcy.

Sponsorowane

Jak interpretować „szczególne potrzeby pracodawcy” mowa tu głównie o sytuacjach wynikających z chorób innych pracowników czy zbliżających się terminów wykonania określonego zajęcia. Co ważne nadgodziny nie mogą być rozpisane „z góry” i nie mogą być one ujęte w grafiku. Chodzi przecież o sytuacje nieprzewidziane i niezaplanowane.

Pracodawca może jednak obejść umieszczając w umowie lub w przepisach wewnątrzzakładowych zapis o wyższym limicie, nawet do 416 godzin w roku.

Kto nie może pracować nadgodzin?

Kto nie może podejmować się nadgodzin: kobiety w ciąży, nieletni, niepełnosprawni (chyba, że mają zgodę lekarza), osoby posiadające dzieci do lat 4, osoby pracujące w warunkach szkodliwych i przedstawiające zaświadczenie lekarskie, o niemożliwości wykonywania nadgodzin.

Sponsorowane

Dobra informacja jest taka, że za nadgodziny szef powinien wypłacić nam 100% wynagrodzenia, jeśli pracujemy w niedziele, święta, w nocy i w dni wolne przydzielone za prace w niedzielę i święta.

Za nieprzestrzeganie przepisów pracodawcy grozi mandat w wysokości od 1000 do 30 000 złotych, a w przypadku regularnego łamania prawa kara grzywny lub więzienia.

Zobacz również:

Sponsorowane
  • Źródła:
  • www.pulshr.pl Zewnętrzne źródło
  • Miniatura:
  • South_agency, Getty Images Signature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

      Sponsorowane