w ,

Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu wezwania do wojska? Czy należą ci się pieniądze za ten czas?

getmilitaryphotos

Wojskowe Centrum Rekrutacji wzywa mężczyzn do stawienia się na komisję. Czy za nieobecność w pracy przysługują ci pieniądze? Rozwiewamy wątpliwości.

Masz 2 dni na przedstawienie dokumentów pracodawcy.

Sponsorowane

Pracownik, który dostał wezwanie ma 2 dni na przedstawienie dokumentów swojemu pracodawcy. W wezwaniu powinna się znaleźć informacja potwierdzająca stawienie się na komisji.

Według informacji uzyskanych na Zielonej Linii Centrum Informacyjnego:

„dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest m.in. imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie”

Sponsorowane

Możesz starać się o rekompensatę wynagrodzenia w WCR.

Niestety czas stawienia się w WCR nie podlega prawu do wynagrodzenia, gdyż powód ten nie jest odnotowany w katalogu zwolnień. Jedyną opcją uzyskania rekompensaty jest wystawienie przez pracodawcę dokumentu w którym określona zostanie wysokość utraconego wynagrodzenia spowodowanego nieobecnością w pracy. Zaświadczenie od pracodawcy można przedstawić w Wojskowym Centrum Rekrutacji i właśnie tam starać się o odzyskanie utraconych środków. Chyba, że przepisy wewnętrzne obowiązujące u danego pracodawcy wskazują inaczej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r.:

Sponsorowane

„Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania.”

Zobacz również:

Sponsorowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

      Sponsorowane