w ,

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Kto musi je posiadać? Co grozi za jego brak?

Lepiej bądź przygotowany. Jeśli chcesz sprzedać lub wynająć mieszkanie, kiedy do drzwi zapukają nowi właściciele lub też najemcy, musisz okazać im świadectwo charakterystyki energetycznej. Ten obowiązek już za chwilę wchodzi w życie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Sponsorowane

Dokładnie od dnia 28 kwietnia 2023 roku w Polsce zaczynają obowiązywać nowe przepisy. To właśnie na ich mocy osoby chcące wynająć lub też sprzedać mieszkanie, będą zobligowane do okazania świadectwa energetycznego. lepiej nie lekceważyć tego obowiązku. Bowiem wówczas może spotkać Cię kara. Serwis muratorplus.pl donosi, że za nieprzestrzeganie prawa nałożona może zostać grzywną na poziomie pięciu tysięcy złotych. Chciałbyś dowiedzieć się, co musi zawierać takie świadectwo charakterystyki energetycznej. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie samorzad.gov.pl. Oto cztery najistotniejsze kwestie: dane budynku lub jego części, charakterystyka energetyczna budynku lub jego części, zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części, oświadczenie osoby sporządzającej świadectwo, że dokument ten został wpisany do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Kto zobligowany jest do wykonania świadectwa energetycznego?

Na wyżej wymienionej stronie poinformowano, że obowiązek wykonania świadectwa energetycznego ma: „właściciel lub zarządca budynku albo jego części, a także osoba, która ma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, kiedy budynek lub jego część: będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży, będzie zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, będzie wynajmowany”.

Sponsorowane

W związku z tym świadectwo należy sporządzić dla budynku, gdy będzie on przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu. „Natomiast w sytuacji, gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu będzie lokal, świadectwo musi być sporządzone dla lokalu”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

      Sponsorowane