w ,

Ruszyła pomoc dla kredytobiorców. Sprawdź czy możesz z niej skorzystać.

superohmo

Polacy, którzy mają na swoich kontach kredyty hipoteczne z uwagą śledzą wszystkie informacje dotyczące stóp procentowych. Raty kredytów wzrosły już ponad dwukrotnie i wielu kredytobiorców zaczyna mieć problemy z ich spłatą.

Do tej pory Polacy mogą korzystać z tzw. wakacji kredytowych i zawieszać spłatę rat w najtrudniejszych miesiącach. Do końca 2022 roku aż 1,05 miliona kredytów zostało zawieszonych w ramach programu „wakacje kredytowe”.

Sponsorowane

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

W ramach pomocy kredytobiorcom powstał Fundusz Wsparcia Kredytobiorców FWK. Od momentu powstania do końca 2022 roku wpłynęło do Funduszu aż 9 960 wniosków o pomoc i wypłacono 96,7 milionów złotych.

Sponsorowane

Na czym polega program wsparcia kredytobiorców?

2 tysiące złotych miesięcznie przez 3 lata dla osób w trudnej sytuacji finansowej, które nie mogą spłacać swojego zobowiązania. Maksymalnie można uzyskać aż 72 tysiące złotych. Aby skorzystać z programu należy złożyć wniosek do swojego banku. Pieniądze na spłatę kredytu są przekazywane kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do końca 2022 r. złożono 9 tysięcy wniosków i tylko około 1,5 tysiąca zostało odrzuconych głównie z powodu niespełnienia kryteriów, czy przez wzgląd na posiadanie innych nieruchomości przez osoby składające wniosek.

Aby skorzystać z pomocy musisz spełniać choć jeden warunek:

Sponsorowane
  • Twoja rata kredytu nie może przekraczać połowy miesięcznych dochodów.
  • Jedna z osób na które zaciągnięty jest kredyt musi być osobą bezrobotną.
  • Miesięczny dochód pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie może przekraczać:
  • 1. dwukrotności kwoty wskazanej w art.8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej (gospodarstwo jednoosobowe)
  • 2. iloczynu dwukrotności kwoty z art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego)

Zobacz również:

Sponsorowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

      Sponsorowane