w ,

Rozliczasz PIT? Pamiętaj, żeby skorzystać z ulgi na leki.

psphotograph, Getty Images

Trwa okres rozliczania PIT-ów. W rozliczeniu za 2022 r. warto odliczyć stosowne ulgi. Jedną z nich jest ulga na leki. Sprawdź czy możesz z niej skorzystać i ile zwrotu ci się należy?

Z ulgi na leki mogą skorzystać osoby, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, czyli:

Sponsorowane
 • rodzice
 • rodzice małżonka
 • współmałżonek
 • rodzeństwo
 • dzieci
 • pasierbowie
 • synowa
 • zięć
 • macocha, ojczym

Ulga należy się również osobom niepełnosprawnym, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub rentę.

Sponsorowane

Jak odliczyć ulgę?

Ulga na leki nie posiada górnego pułapu. Odliczamy ją na podstawie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami miesięcznymi, a kwotą 100 zł. Odliczamy nadwyżkę powyżej 100 zł w miesiącu.

Co ważne, warto tak kupować leki, aby jak największa ich liczba znalazła się w jednym miesiącu. Wynika to z tego, że wydatki nie są sumą kilku miesięcy, a tylko jednego. Aby skorzystać z ulgi należy zachować recepty, karty pacjenta, fakturę lub paragon wskazujący na poniesiony wydatek. Nie można odliczyć leków, które były dofinansowane przez inne instytucje. Odliczamy tylko te leki, które są wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczpospolitej.

Które leki nie kwalifikują się do odliczenia ulgi:

Sponsorowane
 • leki bez recepty
 • suplementy
 • leki niezwiązane z niepełnosprawnością

Zgodnie z Polskim Ładem ulga nie dotyczy emerytów i rencistów, których renta jest niższa niż 2 500 zł brutto. Osoby, których przychód nie przekroczył 30 tys. i którzy nie płacą podatku dochodowego z ulgi nie mogą skorzystać.

Zobacz również:

Sponsorowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Sponsorowane