w

Pracownicy Poczty Polskiej pukają do drzwi. Jeśli nie otworzysz, grozi Ci kara

Nie płacisz abonamentu radiowo-telewizyjnego? Musisz wiedzieć, że Poczta Polska kontroluje Polaków i sprawdza czy wywiązują się ze swojego obowiązku. Na wymigujących się obywateli czekają niemałe kary.

Jak poinformował „Głos Wielkopolski” Poczta Polska już zaczęła intensywne kontrole w domach Polaków. Co ciekawe nie przeprowadzają ich listonosze, a specjalnie zatrudnieni urzędnicy, którzy podlegają pod Centrum Obsługi Finansowej. Co ważne osoba podlegająca kontroli może żądać od kontrolera okazania legitymacji służbowej, a nawet dowodu osobistego:

Sponsorowane

„Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego – również dowód osobisty”

poinformował „Głos Wielkopolski”

Poczta Polska kontroluje Polaków

Sponsorowane

Jak informuje Poczta Polska, osoba podlegająca kontroli powinna umożliwić przeprowadzenie inspekcji i pokazać dokument, który potwierdzi opłacenie abonamentu radiowo-telewizyjnego. A co w przypadku osób, które przepis będą chciały ominąć? Niestety, muszą liczyć się z dotkliwymi karami. Osoba, która nie zgłosi nowego telewizora lub radioodbiornika, będzie musiała zapłacić karę w wysokości nawet 30-krotności miesięcznego abonamentu. Natomiast osoba, która zarejestrowała odbiornik, ale przestała płacić będzie musiał uregulować całą zaległość, wraz z odsetkami.

A ile wynoszą opłaty w 2023 roku?

  • miesięczny abonament za radio to 8,70 zł miesięcznie, czyli 104,40 za cały rok
  • miesięczny abonament za odbiornik telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł za miesiąc, co daje nam kwotę 327,60 zł za cały rok.

Z opłat zwolnieni są seniorzy powyżej 75 roku życia, oraz emeryci, których świadczenie nie przekracza 50% miesięcznego wynagrodzenia.

Sponsorowane

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Jeden komentarz

    Sponsorowane