w ,

Dodatek dla sieroty zupełnej. Ile wynosi świadczenie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatek dla 'sieroty zupełnej’ w wysokości 553, 30 zł. Co roku świadczenie jest waloryzowane, a jego wysokość jest ustalana na cały rok. Obecna kwota jest aktualna od 1 marca 2023 roku i będzie obowiązywać do 1 marca 2024 roku.

Na jakiej podstawie wypłacany jest dodatek dla sieroty zupełnej?

Sponsorowane

Co kryje się pod sformułowaniem „sierota zupełna” i kto może się starać o dofinansowanie? Dodatek dla sieroty zupełnej dotyczy osób, które straciły oboje rodziców. Mogą być to więc osoby w każdym wieku, również emeryci. Pieniądze są wypłacane na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku na podstawie art. 76 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatek dla sieroty w kwocie 553, 30 zł / Pxhere

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Sponsorowane

Dodatek dla sieroty zupełnej nie jest znany i mało osób wie o tym, że takie świadczenie może pobierać. Każdy kto stracił rodziców, może złożyć wniosek pod warunkiem, że posiada uprawnienia do pobierania renty rodzinnej. Ale nie tylko? Okazuje się, że jeśli matka osoby wnioskującej żyje, również można pobierać świadczenie. Warunkiem w tym przypadku jest ojciec, który w dokumentach widnieje jako 'nieznany’. Spełniając te warunki dodatkowe 553,30 zł może otrzymać nawet senior-emeryt.

Ile wynosi dodatek dla sieroty zupełnej?

Jak większość świadczeń, również ten dodatek podlega corocznej waloryzacji i zmienia się wraz ze wzrostem renty rodzinnej. Od 1 marca 2023 r. kwota dofinansowania wynosi 553,30 zł, a w poprzednim okresie trwającym od 1.03.22 r. do 28.02.2023 r. wynosił 481,97 zł. Co istotne, o dodatek mogą starać się wszystkie dzieci zmarłych rodziców i nie jest tu istotne, czy para miała dwójkę, trójkę czy ósemkę potomków.

Sponsorowane

Jaki wniosek należy złożyć?

Aby otrzymać dodatek, należy złożyć specjalny wniosek tzw. druk ERRD do którego dołączymy akt zgonu rodziców. W przypadku kiedy ojciec jest nieznany, a mama żyje, należy przedłożyć akt urodzenia w którym status ojca będzie widniał jako „nieznany”. Wniosku nie musimy składać osobiście w siedzibie ZUS, a wystarczy wysłać go pocztą. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i odpowiedź. W przypadku negatywnej odpowiedzi, można się bezpłatnie odwołać od decyzji. Na odwołanie mamy miesiąc. Po tym czasie decyzja ulega uprawomocnieniu i dodatek dla sieroty zupełnej po prostu przepada.

Zobacz również:

Sponsorowane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

      Sponsorowane